Majlis Pecah Tanah Taman Solar DibatalkanMajlis Pecah Tanah Taman Solar Sultan Ibrahim Dibatalkan

CADANGAN MAJLIS PECAH TANAH PROJEK TAMAN SOLAR SULTAN IBRAHIM DIBATALKAN

Cadangan Majlis Pecah Tanah Projek Taman Solar Sultan Ibrahim di Pengerang, Johor yang dijadualkan pada 23 Mac ini dengan keberangkatan DYMM SULTAN IBRAHIM dibatalkan.

Majlis pecah tanah projek berkenaan terpaksa dibatalkan kerana sehingga kini Kerajaan Persekutuan belum memberikan sebarang maklum balas berkaitan cadangan projek tersebut.DYMM Sultan Johor sebelum ini, bertitah mengumumkan Johor akan menjadi pengeluar utama tenaga mesra alam, dengan pembukaan taman tenaga solar di Pengerang.

“Taman Solar Sultan Ibrahim”, projek bernilai RM1.4 billion itu akan menjadi yang terbesar seumpamanya, di Asia Tenggara dengan berkapasiti 450MW (megawatt).

Ia adalah projek pelaburan swasta berskala besar yang pertama diperolehi oleh Negeri Johor bagi tahun 2021 atas usaha Baginda Tuanku Sultan yang sentiasa mengalakkan pelaburan dan pembangunan ekonomi untuk rakyat dan negeri Johor.

Projek itu juga seiring dengan Pelan Pembangunan Mapan Johor 2030 yang mengutamakan kelestarian alam sekitar dalam pembangunan ekonomi dan kemakmuran hidup rakyat.Ia akan turut memberi impak kepada pembangunan ekonomi Negeri, dengan penawaran kerja kepada pelbagai peringkat, kerana ia juga akan menjadi sistem penyimpanan tenaga solar terbesar di rantau ini apabila beroperasi sepenuhnya menjelang 2023.

“Saya nampak tidak ada alasan mengapa Kerajaan Persekutuan tidak boleh berikan peluang kepada Negeri Johor untuk menjadi pengeluar tenaga elektrik yang mesra alam ini, kita ada kawasan tanah yang sesuai, pembangunan yang pesat di negeri ini dan permintaan daripada negara jiran, menjadikan Johor sebagai lokasi yang paling strategik” titah Baginda Tuanku Sultan.

“Johor Bakal Pengeluar Utama Tenaga Solar Asia Tenggara” – Sultan IbrahimRelated Articles

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker