Enggan Derma Baju Bilal

Enggan Derma Baju Bilal Pakaian terpakai yang masih cantik dan boleh digunakan jika diuruskan dengan baik mampu memberi manfaat dengan diagihkan kepada golongan yang memerlukan, sekali gus mengelak pembaziran. Jika pakaian dibuang secara tidak terkawal juga mampu mengundang kepada pencemaran alam sekitar. Justeru dengan memberi kepada mereka yang memerlukan bukan sahaja mendapat pahala bahkan mampu … Continue reading Enggan Derma Baju Bilal