“Ustaz Kazim Dih!na,” Peminat K-p0p ‘Backvp’ & Vir4lkan #pr0tectustazkazimelias

Beberapa hari lepas, pend4kwah beb4s Dato’ Ustaz Mohd Kazim Elias berk0ngsi tangk4p lay4r skrin yang memaparkan perbualan seg3lintir individu menerusi lam4n sosi4l Facebook miliknya.

Mesra dis4pa Ustaz Kazim, beliau menyatakan rasa kes4l apabila ada individu sanggup mengec4m dan mengvtuk dirinya di lam4n sosi4l, walaupun mereka tidak mengen4li antara satu sama lain.

“Rasanya tak pernah s4ya kac4u depa, tak kenal pun. Tapi sed4p sungguh meng4ta. Alhamdulillah,” tulis Ustaz Kazim di ruangan k4psyen.

Justeru itu, rata-rata warg4net memb4njiri posting berken4an dengan memberi kata-kata sem4ngat serta menyel4r perbu4tan individu-individu terb4bit dan menyif4tkan mereka sebagai bi4dab.

Peminat K-Pop b4ck up Ustaz Kazim

Bukan itu sahaja, para peminat K-P0p juga tidak ketingg4lan ‘bers4tu’ memberi sok0ngan kepada pend4kwah berusia 49 tahun itu dengan mewujvdkan t4nda p4gar #pr0tectustazkazimelias yang kini trending di laman s0si4l Twitter.

Walaupun peminat K-Pop sering dic3muh oleh warg4net, kini mereka pula mempers0alkan kenapa ada juga indiv1du yang tergam4k mengh1na seorang ‘ust4z’ sedangkan ins4n tersebut bertanggvngj4wab meng4jar ilmu ag4ma kepada orang lain.

Ad4b let4k mana?

Lup4kan Janna Nick, j0m #pr0tectustazkazimelias

Tol0ng tr3ndingkan isv ni

Ustaz Kazim tak patut dib3nci

Tul4rkan #pr0tectustazkazimelias

Sebel0m ni kec4m pemin4t K-pop, sekar4ng Ustaz pula

Terdahulu, peminat K-Pop telah dikec4m oleh warg4net dan disif4tkan terlalu 0bses apabila mereka bers4tu h4ti mempertah4nkan kumpulan Blackpink susvlan isu pelak0n Janna Nick yang did4kwa mengh1na salah seorang ahli kumpulan terb4bit dengan julvkan ‘Lisa Blackp1g’.

Sumber: #protectustazkazimelias

Leave a Reply